MODULELE COOKIE

1.    Utilizarea modulelor cookie de acest site
La fel ca multe alte site-uri internet, este posibil sA fim nevoiti sA instalAm diverse „module cookie” pe terminalul dvs. pentru a culege si inregistra informatiile cu privire la utilizarea acestui site. Modulele cookie sunt concepute pentru a ne ajuta sA vA recunoastem drept utilizator care a mai accesat site-ul in trecut, pentru a vA oferi serviciul cel mai potrivit si personalizat pentru profilul dvs. si de a face urmAtoarea dvs. vizitA pe site mai plAcutA.

Modulele cookie pe care le utilizAm nu pot extrage din hard disk-ul dvs. informatii personale care sA permitA identificarea dvs. in alt mod decat sub formA de modul cookie si nici nu pot transmite virusi informatici. Modulele cookie ne permit sA realizAm urmAtoarele operatiuni:
-    realizarea de statistici si calcularea volumelor de frecventare si utilizare a diverselor elemente componente ale site-ului nostru (rubrici si continuturi vizitate, secventa de clic-uri) care ne permit sA crestem interesul pentru serviciile noastre si ergonomia acestora; in acest scop, putem utiliza Google Analytics sau orice alt instrument de analizA similar. Informatiile culese sunt cumulate si nu permit o identificare individualA. Pentru informatii suplimentare despre Google Analytics, accesati pagina http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html.
-    adaptarea prezentArii site-ului nostru la preferintele de afisaj ale terminalului dvs. (limba utilizatA, rezolutia afisajului, sistemul de operare utilizat etc.) cand ne accesati site-ul, in functie de elementele hardware si software de afisare sau citire pe care le comportA terminalul dvs.;
-    personalizarea paginilor de pornire prin salvarea preferintelor pe care le puteti emite cu ocazia unei vizite anterioare pe site;
-    implementarea de mAsuri de securitate, de exemplu cand vi se solicitA sA vA reconectati la un continut sau la un serviciu dupA un anumit interval de timp
-    identificarea rubricilor site-ului pe care le-ati vizitat, urmArirea evolutiei preferintelor sau traseul parcurs de dvs. in paginile noastre web;
-    adaptarea continuturilor publicitare afisate pe terminalul dvs. in spatiile noastre de publicitate, in functie de datele personale pe care le-ati furnizat;
-    salvarea informatiilor privind un formular pe care l-ati completat pe site-ul nostru, pentru a vi se permite accesul la spatii rezervate si personale de pe site (contul dvs.)

UtilizAm modulele cookie numai pentru a colecta informatiile mentionate in aceastA CartA si, in niciun caz, nu utilizAm informatii cu caracter personal sau nominale care sA permitA identificarea dvs., fArA acordul dvs.

Aveti posibilitatea de a interveni pentru a gestiona modulele cookie prin mijloacele descrise mai jos. InsA, in acest caz, este probabil sA intampinati dificultAti in navigarea pe acest site.

-    Puteti, in special, sA vA configurati programul de navigare astfel incat modulele cookie sA fie inregistrate in terminalul dvs. sau, din contrA, sA fie respinse, fie sistematic, fie in functie de emitent. De asemenea, puteti sA vA configurati programul de navigare in asa fel incat acceptul sau refuzul modulelor cookie sA vA fie propus punctual, inainte ca un modul cookie sA poatA fi salvat pe terminalul dvs.
Configurarea fiecArui browser este diferitA si este descrisA in meniul de asistentA al acestuia.
-    In ceea ce priveste modulele cookie „Flash”© de la „Adobe Flash Player”™, acestea sunt gestionate printr-o interfatA diferitA de cea furnizatA de programul dvs. de navigare. „Adobe Flash Player”™ este o aplicatie informaticA care permite dezvoltarea rapidA de continuturi dinamice care utilizeazA limbajul informatic „Flash”. Flash (si aplicatiile de acelasi tip) memoreazA parametrii, preferintele si utilizarea acestor continuturi datoritA unei tehnologii asemAnAtoare cu cea a modulelor cookie. In mAsura in care terminalul dvs. poate afisa continuturi dezvoltate cu limbajul Flash, vA invitAm sA accesati instrumentele de gestionare a modulelor cookie Flash din terminalul dvs., direct de pe site-ul http://www.adobe.com/fr/.
-    In final, puteti sA accesati site-ul www.youronlinechoices.com, creat de asociatii de profesionisti, si sA urmati instructiunile propuse de acest site pentru a vA ajuta sA controlati, sA autorizati sau sA blocati modulele cookie de pe terminalul dvs.


2. Modulele cookie emise pe site-ul nostru de terti
Actiunea de emitere si utilizare de module cookie de cAtre terti este supusA politicilor de protejare a vietii private a acestor terti.
Este posibil sA includem pe site-ul nostru aplicatii informatice provenite de la terti, care vA permit sA partajati continuturi de pe site-ul nostru cu alte persoane sau sA informati alte persoane cu privire la faptul cA ati accesat site-ul sau la opinia dvs. referitoare la un continut de pe acesta. Este cazul, in special, al butoanelor „Partajare”, „Imi place” apartinand retelelor de socializare precum Facebook, Twitter, LinkedIn, Viadeo etc.
Este posibil ca reteaua de socializare care furnizeazA un astfel de buton sA vA identifice cu ajutorul acestuia, chiar dacA nu l-ati utilizat cand ati accesat site-ul nostru. Intr-adevAr, acest tip de buton poate permite retelei de socializare in cauzA sA vA urmAreascA navigarea pe site-ul nostru, prin simplul fapt cA un cont al dvs. de pe reteaua de socializare era activat pe terminalul dvs. (sesiune deschisA) pe durata navigArii pe site-ul nostru.
Nu avem niciun control asupra procesului utilizat de retelele de socializare pentru a culege informatii privind navigarea dvs. pe site-ul nostru si informatii asociate datelor personale de care dispun. VA invitAm sA consultati politicile de protejare a vietii private implementate de aceste retele de socializare, pentru a lua cunostintA de scopurile utilizArii, in special cele publicitare, ale informatiilor de navigare pe care le pot culege cu ajutorul acestor butoane. Aceste politici de protectie trebuie sA vA permitA sA vA exercitati dreptul la optiune in raport cu aceste retele de socializare, in special prin configurarea conturilor de utilizare pentru fiecare dintre aceste retele.