simple

Produsele BIC® fac viata consumatorului mai usoarA

Produsele BIC® oferA solutii simple pentru activitAtile zilnice. In conceperea primului sAu produs, pixul cu bilA BIC® Cristal®, BIC s-a orientat direct cAtre ce este esential: crearea unui produs simplu, fiabil, care sA usureze munca tuturor si care sA poatA fi folosit de toatA lumea. Viziunea aceasta este baza de la care pleacA fiecAre actiune pe care o face BIC.